ژئوپارک دقیقا چیست ؟

به منظور درک (دوره های زمین شناسی) که زمین تجربه کرده است یونسکو مناطقی را به عنوان ژئوپارک مشخص نموده است. ایده ی (تاسیس) ژئو پارک در سال 1999 توسط یونسکو عملی شد.
شبکه ی جهانی ژئو پارک ها (GGN)  سازمانی قانونی و غیر انتفاعی با هزینه ی عضویت سالانه است که عضویت در آن برای همه ی ژئو پارک های جهانی یونسکو الزامی است. GGN که در سال 2004 تاسیس شد شبکه ای پویا است که در آن اعضا متعهد می شوند با یکدیگر همکاری نموده، نظرات خود را در مورد بهروش ها تبادل کنند و در پروژه های مشترک مشارکت نمایند تا استانداردهای کیفیت تمام محصولات و روش های ژئو پارک جهانی یونسکو را ارتقا دهند. در حالیکه GGN در قالب یک سازمان هر دو سال یکبار جلسات خود را برگزار می کند اما این سازمان از طریق شبکه های منطقه ای خود فعالیت می کند، مانند شبکه ی ژئو پارک های اروپایی که هر ساله دو بار جلساتی را برگزار می کند تا فعالیت های مشترک خود را ایجاد و توسعه دهد.
در حال حاضر GGN با جذب تخصص و دانش از تمام بخش های جهان و فرهنگ های مختلف به رشد خود ادامه می دهد و همواره الگوهایی را برای بهروش ها ایجاد نموده و استاندارد هایی با کیفیت بالا را برای حوزه هایی ایجاد می کند که حفاظت از میراث زمین شناختی را با راهکارهای برای توسعه ی اقتصادی پایدار ادغام می کنند. در سی و هشتمین نشست عمومی این سازمان در نوامبر 2015، 195 کشور عضو یونسکو ایجاد عنوان جدید "ژئوپارک های جهانی یونسکو" را تصویب نمودند. یونسکو برنامه (ی ژئوپارک ها) را رسما در سال 2001 آغاز نمود و در سال 2004 GGN با 25 ژئوپارک واقع در اروپا و چین تاسیس شد. پس از گذشت چندین سال، اکنون ژئوپارک های بسیار مورد توجه هستند زیرا توسعه ی پایداری را ایجاد نموده و البته بهشتی برای گردشگران هستند

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره