باسعیدو

Code : G18

جزیره قشم از منظر طبیعی منحصربفردترین جزیره خلیج‌ فارس است. در این جزیره در کنار سواحل ماسه ای و سنگی آن چشم‌اندازهای متعددی از برونزدهای سنگی در امتداد دره‌ها و دامنه کوه‌های آن پدیدار است. اغلب چشم‌اندازهای این جزیره بر اثر عملکرد فرسایشی آب‌های جاری حاصل از ریزش باران‌های فصلی و جاری شدن آن در اراضی متشکل از برونزدهای سنگی تشکیل گردیده است. برونزدهای سنگی این منطقه اغلب مسطح و یا کم شیب هستند و از تناوب لایه‌های مقاوم و نامقاوم و در ضخامت‌های متفاوت تشکیل شده است. ژئوسایت باسعیدو حاصل علمکرد فرسایش آب‌های جوی و باد در پادگانه‌های دریایی رخنمون یافته کواترنری و شکل‌گیری خندق‌های (Gully) توسعه یافته به شکل بدبوم (Badland) است. سازند آغاجاری در شکل‌گیری اشکال فرسایشی این ناحیه مسطح بودن طبقات و گستردگی نهشته‌های مارنی و شکل‌گیری درزه‌های کششی طویل و موازی هم نقش اساسی را دارد. خندق ها از اشکال ژئومورفولوژیکی هستند که بر اثر تغییر تعادل سیستم آبراهه ای تحت تاثیر نیروی خارجی پدیدار می‌گردند. نیروی خارجی که در این منطقه فعالیت دارد بالاآمدگی (Uplifting) ناشی از حرکات خشکی زایی این جزیره می‌باشد. با افزایش سرعت فرسایش در مناطقی که خندق ها گسترش دارند اراضی بدبوم شکل می‌گیرند. بدبوم نوعی ریختار فرسایشی است که از شستشوی دامنه و ایجاد تراکم بالایی از شبکه شیارهای فرسایشی و زهکش حاصل می‌گردد. فرآیند فرسایشی در طبقات مارنی و شکل‌گیری دالان‌های زیرزمینی بر اثر نفوذ جریان آب حاصل از ریزش باران از طریق شکاف‌های سنگی و نفوذ آن در طبقات سست و از جنس مارن در تنوع اشکال ایجاد شده نقش اساسی داشته است. در این ژئوسایت با توجه به مناظر بدیع از اقسام ناهمواری‌ها و نزدیکی به روستای باسعیدو، همچنین ساحل غربی جزیره، آثار تاریخی باقیمانده از دوران اقامت انگلیسی ها و بندر صیادی موجود در این روستا می تواند از پرجاذبه‌ترین سایت‌های گردشگری جزیره قشم ‌باشد.


Where باسعیدو geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره