تقویم رویدادها

2025

روز درختکاری

2024

روز پژوهش
روز جهانی کوهستان
روز جهانی خاک
روز کتاب و کتابخوانی
روز جهانی تغییرات اقلیمی
روز ملی فسیل
روز جهانی عصای سفید
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
روز جهانی کودک
روز جهانی تنوع زیستی
روز جهانی سالمندان
روز جهانی ناشنوایان
روز جهانی جهانگردی
روز ملی غار پاک
روز جهانی عکاسی
روز جهانی مردمان بومی
روز بدون پلاستیک
روز جهانی بیابان زدایی
روز جهانی صنایع دستی
روز جهانی اقیانوس ها
روز جهانی محیط زیست
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
روز جهانی پرندگان مهاجر
روز ملی خلیج فارس

2023

روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
روز حمایت از صنایع کوچک
روز جهانی اقیانوس ها
روز جهانی محیط زیست

2022

روز جهانی ناشنوایان
ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره