تقویم رویدادها

2024

روز درختکاری
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

2023

روز ملی کتاب و کتابخوانی
روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی
روز ملی فسیل
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
روز جهانی کودک
روز جهانی سالمندان
روز جهانی ناشنوایان
روز جهانی گردشگری
روز ملی غار پاک
روز حمایت از صنایع کوچک
روز جهانی اقیانوس ها
روز جهانی محیط زیست
روز درختکاری

2022

روز جهانی ناشنوایان
ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره