تنگه چاهکوه

Code : G06

تنگه چاهکوه در بخش شمال غربی جزیره در نزدیکی روستای چاهو شرقی قرار دارد. این ژئوسایت نمونه ویژه و کم نظیر از عملکرد فرسایشی آب جاری و تشکیل یک دره کانیونی است . حرکت سریع و قدرتمند آب در بارندگی های شدید و نادر، عامل اصلی شکل گیری این تنگه بوده است. با این حال، فرسایش آبی یک عامل ثانویه در شکل گیری این تنگه به شمار می رود و این فرسایش در امتداد یک درزه و شکستگی اصلی رخ داده است. طبقات در برگیرنده این تنگه بخشی از یال تاقدیس سلخ است که کوه نمکدان در آن رخنمون دارد. تاقدیس یک ساختار محدب گنبد مانند است که در اثر فشارهای درونی و جانبی و در نهایت چین خوردگی لایه های زمین پدید می آید. به دلیل فشارهای جانبی و کشیده شدن لایه های تاقدیس، درزه ها، ترک ها و شکستگی (گسل) هایی در دیواره ( یال ) تاقدیس پدید می آیند. این درزه ها و شکستگی ها نقاط ضعف دیواره هستند و عوامل گوناگون فرسایشی در آن نقاط عملکرد قوی تر و موثرتری دارند. تنگه چاهکوه یکی از این شکستگی های اولیه و سپس توسعه یافته توسط عوامل فرسایشی است. در راستای عمود بر امتداد تنگه اصلی، یک تنگه دیگر نیز به چشم می خورد که عامل اصلی تشکیل آن، یک درزه طولی کاملا بارز است که امتداد گسستگی آن را آشکارا می توان دید. یکی از ویژگی های سازند زمین شناسی تنگه چاهکوه، غیر قابل نفوذ بودن آن در برابر آب است. این عامل موجب می شود آب درون آن جاری شده و درز و شکاف های آن را پر کرده و بفرساید. بطور کلی تاقدیس ها و مناطق پیرامون آنها از مناطق پر جنبش و ناآرام به شمار می روند که همین موضوع عامل پدید آمدن گسل ها و درز و شکاف های فراوان در لایه های زمین این مناطق است. وجود اشکال مقعر کروی، بیضوی و خطی در دیواره های تنگه حاصل عملکرد مکانیکی آب، یکنواخت نبودن حنس دیواره در تمامی نقاط و در نتیجه عملکرد بارز فرسایش است. همچنین حمل قطعات سنگی توسط آب و حرکت چرخشی آنها در داخل تنگه موجب بوجود آمدن گودال ها، اشکال کاسه ای و دیگ غول و فرم های فرسایشی دیگر شده است. مردم محلی از این خاصیت سازند تنگه استفاده جالبی کرده اند و با حفر گودال هایی در کف تنگه، امکان گردآوری و ذهیره آب باران را فراهم نموده اند. با توجه به خشک بودن جزیره و ارزش زیاد آب باران در قدیم، این ابتکار بسیار ارزشمند و موثر بوده است. ساختارهای تکتونیکی: یکی از پدیده های قابل مشاهده در تنگه چاهکوه عملکرد گسل های با راستای شرقی-غربی است که عمود بر دره اصلی تنگه چاهکوه هستند. این گسل ها که بصورت موازی با یکدیگر هستند. دارای آیینه گسلی تقریبا عمودی و خش لغزه هایی با نشانه حرکت چپ گرد با مولفه نرمال هستند. فرسایش لانه کبوتری از اشکال فرسایش انحلالی( تافونی) در طبقات ماسه سنگی است این فرسایش حاصل عملکرد بادهای حاوی قطرات آب شور دریاست که با تبخیر آب و تبلور مجدد بلورهای نمک موجب جدایش ورقه ای و دانه به دانه ماسه سنگ ها می گردد. در این تصویر سطوح هموار برآمدگیها و قوس ها بیانگر آن است که این سطوح تحت تاثیر دیگر فرآیندهای فرسایشی همچون فرسایش تندآب و باد نیز می باشد.


Where تنگه چاهکوه geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره