نمکدان

Code : G07

غرب جزيره قشم تحت تاثير لايه‌هاي نمک اعماق زمين مربوط به سري هرمز مي باشد که زمان تشکيل آنها به حدود 550 ميليون سال پيش و پيش از آنکه حيات بر روي زمين شکوفا شود بر مي‌گردد. با تدفين لايه‌هاي نمک در زير رسوبات ديگري که بعد از آن نهشته شده‌اند اين لايه‌ها بتدريج تحت تاثير فشار و تراکم حاصله دستخوش فرآيندي شدند که به آن دياپيريسم يا تشکيل گنبد نمکي گفته مي‌شود. لايه‌هاي نمک اين محدوده و نواحي اطراف آن که ضخامت آنها به چند صد متر مي‌رسد، در اثر اين فرآيند که حاصل عدم تراکم پذيري نمک بدليل خواصل فيزيکي آن است بتدريج از اعماق زمين و براي رهايي از فشار روزافزوني که به آن متحمل مي‌شده به صورت استوانه اي به سمت سطح زمين جريان يافته و تشکيل گنبدهاي نمکي داده است. مکانيزم تشکيل اغلب جزيره‌هاي خليج‌ فارس از جمله هنگام و لارک نيز به اين پديده بر مي‌گردد. حتي شکل‌گيري تاقديس گورزين در شمال جزيره نيز متاثر از گنبد نمکي است که لايه‌هاي نمک در نيمه راه صعود هستند و به سطح زمين هنوز راهي نيافته‌اند اما لايه‌هاي فوقاني خود را دچار خمش و چين خوردگي نموده‌اند. يكي از مهمترين و زيباترين پديده هاي زمين شناسي ژئوپارك قشم گنبد نمكي نمكدان است كه در جنوب غربي جزيره واقع شده است. دسترسي به اين ژئوسايت از دو طريق امكان پذير است. راه اول از طريق جاده آسفالته قشم به بندر دولاب، گوري، دوستكوه و نمكدان و ديگري از طريق جاده آسفالته قشم به طبل و سلخ و سپس راه خاكي سلخ به نمكدان صورت مي گيرد. تاثير مشترک فرسايش هاي آبي و بادي بهمراه سازند هرمز و پديده دياپيريسم در اين منطقه وسيع باعث ايجاد حفره ها و چاهک هاي فرسايشي، دولين ها و غار هاي نمکي، ديواره هاي تماشايي و اعجاب انگيز و سواحل نقره اي شده است که از ارزش زيبايي شناختي بالايي برخوردارند. قابليت بالاي زمين شناختي اين اثر از نظر ثبت در فهرست ميراث جهاني باعث حساسيت در حفاظت از آن‌ها در برابر هر گونه تخريب شده است. همچنين در پهنه اين منطقه وسيع منظره هاي بديع و شگفت انگيزي به ويژه براي بازديد و هنر عکاسي قابل رويت مي باشند.


Where نمکدان geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره