دره شور

Code : G05

دره شور يکي از ژئوسايت هاي ژئوپارک جزيره قشم ميباشد که در ساحل جنوبي جزيره در نزديکي گنبد نمکي واقع شده است. در گويش محلي نام اين دشت تنگه مکينه يا هوباد می‌باشد. اين منطقه در محل تاقديس سلخ قرار دارد و بر همين اساس تحت تاثير جنبش‎ها و نيروهاي پيراموني تاقديس‎ قرار دارد. اين ويژگي موجب تاثير سريع‎تر و قوی‎تر فرسايش بر روي سازندهاي منطقه شده است. دره شور، از آبراهه‎هاي موازي و شاخه‎اي فراواني شکل گرفته‎ که فرسايش ناشي از آب باران و همچنين شيب زياد، آنها را پديد آورده و يکي از عناصر موثر در زيبايي چشم انداز هستند. در بخش مرکزي دره شور، چند دهانه چشمه معدني جاريست که اين يکي از زيباترين پديده هاي زمين شناسي است. چشمه هاي معدني ازجمله پديده هاي بسيار مهم زمين شناسي به لحاظ جذب گردشگر محسوب ميشوند که مي توانند كمك به رونق اقتصادي يك منطقه و همچنين افزايش آگاهي مردم به طبيعت نمايند. افراد به دلايل مختلفي نظير درمان، تفريح، حس كنجكاوي، از چشمه هاي آبگرم بازديد مي كنند. ارزش درماني استفاده از آب از زمانهاي بسيار قديم شناخته شده است.


Where دره شور geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره