جزایر ناز

Code : G15

جزایر ناز مجموعه ای از سه جزیره کوچک در جنوب جزیره قشم هستند که یکی از زیباترین عوارض زمین شناسی دریایی حاصل از فرسایش را به نمایش گذاشته اند، مجموعه های مرجانی که در بخش جنوبی این جزایر تشکیل شده اند یک اکوسیستم غنی دریایی در این بخش بوجود آورده اند. این سایت بدلیل ساحل شنی کم شیب و گسترده خود و ویژگی جالب اتصال و جدایش به جزیره اصلی در هنگام بالا آمدن و پایین رفتن آب دریا جذابیت زیادی دارد. جزایر ناز در سال 1388 در فهرست ملی آثار طبیعی به ثبت رسیده اند. ویژگی های زمین شناختی: جزایر ناز بقایای پادگانه های دریایی کواترنری هستند که با بالاآمدگی ناشی از حرکات خشکی زایی سر از آب دریا در آورده و تشکیل دریابار داده اند. این جزایر بصورت چند پشته که فقط در هنگام جزر دریا و با خروج باریکه ای از ساحل ماسه ای به خشکی متصل می شوند تشکیل شده اند. از لحاظ زمین شناسی این جزایر در یال جنوب خاوری تاقدیس زیرانگ واقع شده اند و مشتمل بر چندین طبقه آهکی بشدت سیمانی و سخت شده با میان لایه هایی از ماسه سنگ پشته ای و مارن سیلتی می باشند. در شکل گیری این جزایر عملکرد فرسایش جریانات دریایی نقش اصلی داشته است. به طور کلی سواحل جنوبی جزیره قشم که تخته سنگی و یا پوشیده از ماسه و شن است و شدت جزر و مد آن، از سواحل شمالی بیشتر است تحت تاثیر فرسایش و پسروی است و سواحل شمالی که اغلب گلی و یا ماسه ای است و جنگل های مانگرو در آن گسترش دارد در حال رسوب گذاری و پیشروی به سمت دریا است. شدت فرسایش موجب تخریب بخش زیادی از سواحل جنوبی گردیده و این جزایر بازمانده و یا صخره های شاهدی از سواحل گذشته نه چندان دوری هستند که بر جای مانده اند. در قرون آتی با تداوم شدت امواج دریایی و پسروی خطوط ساحلی سیر فرسایش و تخریب این جزایر تداوم یافته تا جایی که دیگر اثری از آن باقی نخواهد ماند. این جزایر تقریبا ریخت قارچی شکل دارند به گونه ای که طبقات زیرین آن که بیشتر تحت تاثیر برخورد امواج است فرسایش بیشتری تحمل نموده، فرورفتگی دارند و طبقات بالایی آن که کمتر مورد برخورد امواج است برآمده تر هستند. از اشکال ریختاری و زمین شناسی این جزایر می توان به گسترش حفرات انحلالی تافونی، لایه بندی متقاطع بزرگ مقیاس در پشته های ماسه ای، شیارها و خوردگی انحلالی کارستیک در لایه های آهکی و آثار حفاری موجودات زنده در طبقات سنگی اشاره نمود. ساختمان هایی که بر روی این جزایر دیده می شوند متعلق به ماهیگیران هستد و از زمان های قبل ساخته شده اند. توجه به ساعات و برنامه روزانه حزر و مد برای پرهیز از هرگونه خطر احتمالی الزامی است.


Where جزایر ناز geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره