بصیرا

Code : G14

در بخش های غربی جزیره قشم حد فاصل روستای گوری و مرادی ژئوسایت بصیرا واقع شده است. این ژئوسایت از تپه های مرتفع اما مسطح و تخت با دیواره های پرتگاهی تشکیل یافته و عملکرد فرسایش در دامنه‌های آن اشکال فرسایشی بدیعی چون اشکالی شبیه برج و بارو و ساختمان‌های پلکانی ایجاد نموده است. اغلب رخنمون‌های سنگی این ناحیه مربوط به نهشته‌های مارن خاکستری رنگ و ماسه‌سنگ‌های قهوه ای رنگ سازند آغاجاری است و در شکل‌گیری اشکال فرسایشی این ناحیه مسطح بودن طبقات و گستردگی نهشته‌های مارنی و شکل‌گیری درزه‌های کششی طویل و موازی هم نقش اساسی را دارد. اشكال فرسايش تونلي این منطقه ساده بوده و شامل تعدادي حفره يا گودالهاي قيفي شكل در امتداد شکستگی‌ها هستند. دیواره‌های مواج و انحنادار اغلب پرتگاه‌های مارنی این ژئوسایت در واقع چاهک‌های فرسایشی بوده‌اند که بتدریج و با پیشروی فرسایش به سطح نزدیک شده و هم اکنون قالب خارجی آنها در دیواره پرتگاه‌های مارنی مشاهده می‌شود. البته توسعه فرآیند فرسایشی تونلی نیز موجب تسریع فرسایش طبقات مارنی و شکل‌گیری دالان‌های زیرزمینی گردیده است. این نوع فرسایش بر اثر نفوذ جریان آب حاصل از ریزش باران از طریق شکاف‌های سنگی و نفوذ آن در طبقات سست و از جنس مارن ایجاد گردیده است. شدت بالای تخریب و فرسایش طبقات مارنی و ماسه‌سنگی و تجمع آوار قطعات و ذرات حاصل از آن در پای دامنه‌ها مانع از خلق مناظر بدیع در این ژئوسایت نگردیده و انواع اشکال متفاوت مرتبط با فرسایش طبقات مسطح در آن شکل‌گرفته است.


Where بصیرا geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره