ژئو لینک

Code : G17

همزمان با شكل گيري خليج فارس در طي 70000 سال قبل، زيستگاه‌هاي مختلف و ويژه دريايي در سواحل جنوبي ايران و جزاير خليج فارس شكل گرفته است. جزيره قشم در محل ارتباط خليج فارس و درياي عمان قرارگرفته است و به لحاظ اكولوژيك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جزيره قشم بواسطه موقعيت جغرافيايي داراي سواحل مختلف مي‌باشد و زيستگاه‌هاي مختلف ساحلي و جزر و مدي در آن شكل گرفته است. سواحل جنوبی جزیره قشم، غالبا دارای بستر صخره اي و شنی هستند و دارای شیب تندتری نسبت به ساحل شمالی دارند. ساحل جنوبی جزیره قشم در اطراف گنبد نمکی، دارای پدیده‌های بارز زمین شناسی است. وجود این پدیده‌ها باعث شده ژئوسایت‌های مختلف از جمله ژئوسایت ساحل کارگه، ژئوسایت دره شور، ژئوسایت ژئولینک و ژئوسایت گنبد نمکی از طرف ژئوپارک جهانی قشم معرفی گردد. ژئوسایت ژئولینک، محدوده ای در حد فاصل ژئوسایت های دره شور و نمکدان در یال جنوبی تاقدیس سلخ قرار گرفته است. این ژئوسایت نمایشگاهی از پدیده ها و عوارض مرتبط با تاقدیس و فرسایش است. نزدیک بودن به ساحل جنوبی نیز باعث افزایش عملکرد عوامل فرسایش شده و به شکل گیری پدیده های جالب فرسایشی در این سایت کمک کرده است. این سایت علاوه بر ارزش زمین شناسی، به لحاظ آموزشی و فعالیت‌ علمی و تحقیقاتی دارای اهمیت می‌باشد.


Where ژئو لینک geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره