تنگه عالی

Code : G13

در قسمت غربي جزيره قشم و در يال شمالي تاقديس سلخ و در پيکره ماسه سنگ و مارن سازند آغاجاري چندين دره باريک و طويل به موازات هم ديده مي‌شود که هر يک از چشم‌اندازهاي منحصربفردي برخوردار است. تنگه ي عالي از نوع دره‌هاي کانيوني مي باشد و شکل‌گيري آن حاصل توسعه درزه‌هاي کششي عرضي و طولي تاقديس سلخ مي‌باشد به طوري که ورودي اصلي دره بر اثر گسيختگي درزه عرضي که عمود بر امتداد محور تاقديس شکل گرفته ايجاد گرديده است. در اين دره طبقات مارن، سنگ آهک و ماسه‌سنگ به صورت منظم لايه و با ضخامت‌هاي کم تا توده اي برونزد يافته و در آن اقسام مختلفي از اشکال فرسايشي ديده مي‌شود. فرسايش از نوع انحلالي و فرسايش آبي اشکال بسيار زيبايي از شيارهاي انحلالي کوچک و بزرگ و حفرات لانه کبوتري (تافوني) وچاهک‌هاي طبيعي تشکيل داده است. حفرات و فرورفتگي هاي مقعر ديواره هاي اين تنگه منظره اي بديع و شگفت انگيز را پديد آورده است. اين اشکال حاصل جريانات سيلابي هستند که در روزهاي باراني اين دره را مورد تاخت و تاز خود قرار مي‌دهد. در اين تنگه نيز همچنين شاهد تشکيل ديواره‌هاي کنگره دار هستيم. فرآيند تشکيل اين کنگره‌ها در دو مرحله قابل تصور است. در مرحله اول جريان غليظي از گل و لاي حاصل از شستشوي طبقات بالايي که هنگام بارندگي‌هاي شديد صورت مي‌پذيرد به صورت ناوداني شکل به سمت پايين سرازير شده و بخش هايي از ديواره طبقات زيرين را فرا مي‌گيرد. اين گل و لاي پس از خشک شدن همچون ملاتي از گل لايه‌هاي سنگي زيرين خود را پوشانده و آن را از فرسايش بيشتر محافظت مي‌نمايد. ديواره هاي تماشايي و اعجاب انگيز ژئوسايت تنگه ي عالي ارزش زيبايي شناختي بالايي دارند و حفاظت از آن‌ها در برابر هر گونه تخريب، منظره اي بديع و شگفت انگيز به ويژه براي بازديد و هنر عکاسي محسوب مي شود.


Where تنگه عالی geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره