کورکوراکوه

Code : G02

جزیره قشم از منظر طبیعی منحصربفردترین جزیره خلیج‌ فارس است. اغلب چشم‌اندازهای این جزیره بر اثر عملکرد فرسایشی آب‌های جاری حاصل از ریزش باران‌های فصلی و جاری شدن آن در اراضی متشکل از برونزدهای سنگی تشکیل گردیده است. در بخش های داخلی جزیره و در شرق روستای گیاهدان در فاصله 25 کیلومتری از شهر قشم، ژئوسایت کورکوراکوه قرار گرفته که با توجه به برونزدگی نهشته‌های مارنی سازند آغاجاری در هسته ی تاقدیس هلر در این ناحیه نمایان شده است. شکل فرسایشی غالب و قابل مشاهده در این منطقه که از شستشوی دامنه و ایجاد تراکم بالایی از شبکه شیارهای فرسایشی و زهکش حاصل گردیده، بدلند یا هزار دره می باشد. در این اراضی به دلیل ماهیت رسی بودن ذرات، در مقابل جریان آب نفوذ ناپذیر بوده و هنگام ریزش باران و بر اثر فرسایش سطحی، الگوی فرسایش شیاری و خندقی متراکمی به شکل صدها دره کوچک سوار بر هم شکل گرفته است. در واقع با توجه به مقاومت ناچیز این نوع اراضی در مقابل فرسایش، در هنگام بارندگی جریان آب در سطح دامنه ها و در جهت شیب موجب ایجاد شیار ها و آبراهه های متعددی میگردد. فرآیند فرسایشی در طبقات مارنی و شکل‌گیری دالان‌های زیرزمینی بر اثر نفوذ جریان آب حاصل از ریزش باران از طریق شکاف‌های سنگی و نفوذ آن در طبقات سست در تنوع اشکال ایجاد شده نقش اساسی داشته است. اشکال تماشایي و اعجاب انگيز ژئوسایت کورکوراکوه ارزش زيبايي شناختي بالايي دارند و حفاظت از آن‌ها در برابر هر گونه تخریب، منظره ای بدیع و شگفت انگیز به ویژه برای بازدید و هنر عکاسی محسوب می شود. همچنین اين سايت به دلیل پتانسیل زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از ارزش مطالعاتی و تحقیقاتی بالایی برخوردار می باشد.


Where کورکوراکوه geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره