کارگاه آموزشی بازآموزی قوانین و مقررات تورهای گردشگری و آشنایی با قوانین مسئولیت مدنی

کارگاه آموزشی بازآموزی قوانین و مقررات تورهای گردشگری و آشنایی با قوانین مسئولیت مدنی در قبال گردشگران

مکان1: سالن آموزشی تماشاگه حرا اسکله سهیلی 24 اسفندماه
مکان 2: سالن آموزشی موزه ژئوپارک جهانی قشم 25 اسفندماه


Qeshm Geopark - ALl rights reserved | Designed & developed by Hezare media