نشست تخصصی پیوند فرهنگ و تجارت در منطقه خلیج فارس

نشست تخصصی پیوند فرهنگ و تجارت در منطقه خلیج فارس
با حضور دکتر منصور صفت گل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
و دکتر عبدالرسول خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز


ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره