۶۰ راهنمای گردشگری محلی قشم در کارگاه آموزشی ژئوتوریسم شرکت کردند

این کارگاه تخصصی با هدف یکپارچه سازی دو گروه راهنمایان محلی گردشگری و ژئوپارک، تحت یک عنوان و با کارت های شناسایی یکسان، برگزار شد.


این کارگاه تخصصی با هدف یکپارچه سازی دو گروه راهنمایان محلی گردشگری و ژئوپارک، تحت یک عنوان و با کارت های شناسایی یکسان، برگزار شد.
وی ادامه داد: آشنایی با تنوع زمین شناسی در ژئوپارک جهانی قشم برای ارائه توضیحات علمی به گردشگران به شیوه ای تخصصی تر در راستای محافظت از ژئوسایت های جزیره از اهداف مهم این کارگاه آموزشی است.
گفتنی است، کارگاه آموزشی تخصصی ژئوتوریسم ویژه راهنمایان گردشگری محلی جزیره قشم، امروز ۱۷ دی ماه در سالن مرکز بین الملی رشد قشم برگزار شد.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره