The 2nd phase of Doll making workshop of Qeshm GEO-PARK

برای ادامه ی "طرح حفاظت از گونه های در معرض خطر" دومین مرحله از کارگاه عروسک سازی در جزیره ی قشم در حال برگزاری است


.با آغاز تعطیلات تابستانی، نوجوانان و کودکان اوقات فراغت بسیاری دارند که نباید به بطالت بگذرد. از این رو بخش آموزش ژئو پارک جهانی قشم کارگاه عروسک سازی را برای دانش آموزان روستایی 9 تا 15 ساله منطقه ی ژئو پارک برگزار می کند.
هدف از این طرح ارتقا فرهنگ بازیافت کاغذ باطله و حفاظت از گونه های در معرض انقراض به ویژه دولفین ها، لاک پشت ها و مرجان ها است.
نکته مهم این است که این دوره توسط مدرسانی آموزش داده می شود که از دوره ی قبلی فارغ التحصیل شده اند.
عواملی وجود دارد که بر اهمیت برگزاری این دوره ها ار می افزاید:
1. ارتقا فرهنگ محافظت از گونه های در معرض خطر مانند لاک پشت ها و مرجان ها با درست کردن عروسک هایی از این گونه ها.
2. استفاده از کاغذ و مواد بازیافت شدنی دیگر
3. ارزان و در برخی موارد رایگان بودن آن
4. صرف زمان کم به دلیل سرعت بالای ساخت این عروسک ها
5. ارائه ی قیمت های منطقی، مناسب و رقابتی صنایع دستی ساخته شده.
با توجه به موارد گفته شده این دروه ها می توانند فرصت خوبی را برای روستاییان فراهم کنند تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره