Student ideas are being drawn

در فعالیتی مشترک با معاونت آموزشی برکه خلف، ژئو پارک قشم تور هایی برگزار می کند که در آنها نظرات دانش آموزان در مورد ژئو پارک جمع آوری می شود


روستا ی برکه خلف در 15 کیلومتری شهر قشم قرار دارد که مسیر ورودی به یکی از مهمترین ژئو سایت های واقع در ژئو پارک قشم است
دیروز (شنبه، 21 دسامبر 2013) دانش آموزان این روستا به دره ی ستاره ها برده شدند تا با مفاهیم زمین شناسی، ژئو توریسم (بوم گردی)، ژئو سایت و میراث زمین شناختی آشنا شوند. در ادامه آنها زباله ها باقیمانده در ژئو سایت ها را جمع آوری کردند تا به همه بگویند: ما محافظان ژئو پارک هستیم.
در پایان این ژئو تور یک روز همه ی دانش آموزان برداشت ها و افکار خود در باره ی ژئو پارک و دره ستاره ها را با توجه به توضیحات معلم خود و درک و مشاهدات خود نقاشی کردند

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره