برگزاری کارگاه آموزشی کاهش بلایای طبیعی

کارگاه آموزشی یک روزه " کاهش بلایای طبیعی" با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیشگیری و مواجهه با بلایای طبیعی برگزار شد.


کارگاه آموزشی یک روزه " کاهش بلایای طبیعی" با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیشگیری و مواجهه با بلایای طبیعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم علیرضا امری کاظمی با بیان این خبر، گفت: یکی از اهداف تکلیف شده از طرف شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو برای ژئوپارک ها، ارتقای آگاهی از تغییر اقلیم و بلایای طبیعی و همچنین پایش این پدیده‌ها به منظور تدوین راهبردهای کاهش خطر بلایای طبیعی برای جوامع محلی است.
وی ادامه داد: یکی از شاخص های توسعه، میزان آمادگی جوامع مختلف برای پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی و کاهش تبعات آن و حفظ امنیت شهروندان است و با ارتقای سطح آگاهی  در کنار وضع قوانین مناسب می توان به این آمادگی دست پیدا کرد.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره