ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در منطقه خاورمیانه

ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در منطقه خاورمیانه مهین گزانی رییس بخش علوم کمیسیون ملی ایرانیان یونسکو از ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در منطقه خاورمیانه یاد کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مهین گزانی در نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو در جزیره قشم گفت: ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در ایران و منطقه خاورمیانه است.


ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در منطقه خاورمیانه

مهین گزانی رییس بخش علوم کمیسیون ملی ایرانیان یونسکو از ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در منطقه خاورمیانه یاد کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مهین گزانی در نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو در جزیره قشم گفت: ژئوپارک جهانی قشم تنها ژئوپارک ثبت شده در شبکه بین المللی ژئوپارک های یونسکو در ایران و منطقه خاورمیانه است. وی با ابراز خوش حالی از انتخاب جزیره قشم به عنوان میزبان نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو، افزود: در کشور ما 30 منطقه مستعد و دارای پتانسیل بر اساس شاخص های یونسکو برای اتصال به شبکه جهانی شناسایی شده که می توانند از تجربیات  ژئوپارک جهانی قشم بهره مند شوند. رییس بخش علوم کمیسیون ملی ایرانیان یونسکو، ادامه داد: منطقه طبس و ارس آماده مطالعه و بررسی های لازم هستند و امیدواریم امسال ثبت این مناطق به نتیجه برسد. مهین گزانی با ابراز امیدواری به مناسبت تشکیل مرکز توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا  و آسیای میانه در جزیره قشم، بیان کرد: با توجه به حمایت های مسئولین و مذاکرات انجام شده با یونسکو، امیدواریم موجبات تشکیل این مرکز در جزیره قشم فراهم شود و این انتخاب زمینه ساز ایفای نقشی موثر برای کشور ما در برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی ژئوپارک های یونسکو در سال 2020 باشد.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره