آیین رونمایی از کتاب "سیاست و تجارت در فارس"

آیین رونمایی از کتاب " سیاست و تجارت در فارس" به قلم دکتر احمد بازماندگان خمیری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم در سالن بین المللی مرکز رشد برگزار گردید.


Qeshm Geopark - ALl rights reserved | Designed & developed by Hezare media