کارگاه علمی و مدیریت در مورد جنگل حرا

کارگاه علمی و مدیریت در مورد جنگل حرا (به مناسبت روز بین المللی جنگل حرا و گرامیداشت ابن سینا ) – 22 و 23 آگوست 2016 – جزیره ی قشم


کارگاه علمی و مدیریت در مورد جنگل حرا (به مناسبت روز بین المللی جنگل حرا و گرامیداشت ابن سینا ) – 22 و 23 آگوست 2016 – جزیره ی قشم
حوزه ها:
تنوع زییستی، اکو سیستم، و ارزشهای مناطق حفاظت شده ی زیست کره
مدیریت ترکیبی محیطی برای حفاظت
مشارکت و همکاری جوامع محلی

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره