بمناسبت روز جهانی زمین پاک کارگاه آموزشی کودکان و زمین برگزار شد.

بمناسبت روز جهانی زمین پاک کارگاه آموزشی کودکان و زمین با حضور دانش آموزان دبستان پویش در سالن آموزش و تفسیر موزه ژئوپارک جهانی قشم برگزار گردید.


ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره