برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با گونه های غیر بومی مهاجم

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با گونه های غیر بومی مهاجم
چهارشنبه 16 اسفند
سالن آموزش و تفسیر موزه ژئوپارک جهانی قشم


ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره