روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی گرامی باد

27 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی
شعار: احیای سرزمین ،بازسازی بهتر با سرزمینی بدون تخریب


ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره