نام اثر: گنز بپو ( گنج پدربزرگ )

کتاب ارزشمند گنز بپو حاصل 23 سال تلاش و پشتکار بی وقفه ی حاج محمد زبیری از پیش کسوت های بزرگ جزیره قشم و روستای دیرستان است. این شاهکار ادبی با 216 صفحه، در برگیرنده 1500 واژه و اصطلاحات اختصاصی یک مرجع کامل و ارزشمند برای آشنایی با زبان محلی قشمی است.


کتاب ارزشمند گنز بپو حاصل 23 سال تلاش و پشتکار بی وقفه ی حاج محمد زبیری از پیش کسوت های بزرگ جزیره قشم و روستای دیرستان است. این شاهکار ادبی با 216 صفحه، در برگیرنده 1500 واژه و اصطلاحات اختصاصی یک مرجع کامل و ارزشمند برای آشنایی با زبان محلی قشمی است.

در این اثر علاوه بر منظر زبانی و تاریخی، منظر انسان شناسی و قوم شناسی نیز مطرح می شود، روایتی سیال از زندگی با مضامینی که به فرهنگ غذایی، سنت ازدواج، آیین های کشاورزی، دایره بازی ها، گیاهان و .... معطوف است. در این تصاویر شعری، برشی پر جزییات از نحوه ی زندگی وجود دارد که شاید امروز دیگر ردی از آن نباشد و بخشی از میراث ناملموس جزیره به حساب آید و بر مبنای غنای فرهنگ قشم و رگه های تلفیقی آن با دیگر فرهنگ های دریایی، قابل گسترش و بررسی خواهد بود. این خود گنجینه ای تاریخی ست که نویسنده آن را تجربه کرده و در سایه ی امر انضمامی، هم چوم پیکری جان دار با شفافیت و زیبایی تمام تجسم بخشیده است

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره