مدیر ژئوپارک جهانی قشم مدرس دوره های بین المللی یونسکو شد

مدیر ژئوپارک جهانی قشم مدرس دوره های بین المللی یونسکو شد یونسکو از مدیر ژئوپارک جهانی قشم برای تدریس دوره فشرده مدیریت ژئوپارک‌های جهانی به صورت آنلاین، دعوت کرد.


دوره فشرده مدیریت ژئوپارک‌های جهانی یونسکو همه ساله در جزیره لسووس کشور یونان برگزار می شود و مهم ترین دوره آموزشی رسمی ژئوپارک های جهانی یونسکو است.
دوازدهمین دوره این آموزش ها که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین و در فضای مجازی برگزار خواهد شد، با دعوت از علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم برای تدریس دوره مدیریت ژئوپارک‌های جهانی همراه بوده است.
همه ساله شماری از چهره‌های صاحب نام از اساتید یونسکو،‌ دانشگا‌ه های مرتبط و برخی ژئوپارک‌ها در این دوره به تدریس و ارایه مطب می پردازند.
دعوت از مدیر ژئوپارک جهانی قشم برای تدریس در این دوره از سوی سازمان جهانی یونسکو برای معرفی‏، ‌تبلیغ و ارتقای جایگاه بین المللی جزیره قشم فرصت بسیار ارزشمندی است که ظرفیتی دیگر از جذابیت های کشورمان را به مردم جهان می شناساند.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره