روز جهانی زمین پاک - 22 آوریل2020

روز جهانی زمین پاک - 22 آوریل2020 شعار روز جهانی زمین پاک" اقدام برای تغییرات اقلیمی" اعلام شده است.


روز جهانی زمین پاک - 22 آوریل2020
شعار روز جهانی زمین پاک" اقدام برای تغییرات اقلیمی" اعلام شده است.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره