ثبت جهانی ژئوپارک قشم یک افتخار ملی است/ دستیابی به توسعه پایدار از مسیر ژئوپارک

معاون سازمان محیط زیست کشور ثبت جهانی ژئوپارک قشم یک افتخار ملی است/ دستیابی به توسعه پایدار از مسیر ژئوپارک معاون سازمان محیط زیست کشور و عضوغیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ثبت جهانی ژئوپارک قشم را یک افتخار ملی دانست و اظهار امیدواری کرد این ژئوپارک نه تنها در کشور بلکه در خاورمیا و آسیا به عنوان یک الگوی موفق مورد استفاده قرار گیرد .به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، پروین فرشچی در نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو در جزیره قشم گفت: وجود ژئوپارک در یک منطقه به معنای شکوفایی فرهنگ و افزایش مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی است.وی ادامه داد: ژئوپارک با کمک به رشد اقتصاد جوامع محلی از طریق توسعه گردشگری و رشد اقتصادی بسترهای دستیابی به توسعه پایدار در جزیره را فراهم می کند.فرشچی با بیان تجربیات موفق ژئوپارک در دستیابی به کارت سبز شبکه جهانی ژئوپارک ها، افزود: این تجربه نشان داد، برای رسیدن به هر موفقیتی افزایش عزم ملی و مشارکت مردم ضروری است.معاون سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر نقش ژئوپارک ها در آموزش و پژوهش، اضافه کرد: حفاظت از میراث طبیعی و زمین شناختی با آگاهی مردم حاصل می شود و ژئوپارک ها نقش موثری در افزایش آگاهی جوامع محلی دارند


معاون سازمان محیط زیست کشور

ثبت جهانی ژئوپارک قشم یک افتخار ملی است/ دستیابی به توسعه پایدار از مسیر ژئوپارک

معاون سازمان محیط زیست کشور و عضوغیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ثبت جهانی ژئوپارک قشم را یک افتخار ملی دانست و اظهار امیدواری کرد این ژئوپارک نه تنها در کشور بلکه در خاورمیا و آسیا به عنوان یک الگوی موفق مورد استفاده قرار گیرد .به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، پروین فرشچی در نخستین همایش  بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو در جزیره قشم گفت: وجود ژئوپارک در یک منطقه به معنای شکوفایی فرهنگ و افزایش مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی است.وی ادامه داد: ژئوپارک با کمک به رشد اقتصاد جوامع محلی از طریق توسعه گردشگری و رشد اقتصادی بسترهای دستیابی به توسعه پایدار در جزیره را فراهم می کند.فرشچی با بیان تجربیات موفق ژئوپارک در دستیابی به کارت سبز شبکه جهانی ژئوپارک ها، افزود: این تجربه نشان داد، برای رسیدن به هر موفقیتی افزایش عزم ملی و مشارکت مردم ضروری است.معاون سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر نقش ژئوپارک ها در آموزش و پژوهش، اضافه کرد: حفاظت از میراث طبیعی و زمین شناختی با آگاهی مردم حاصل می شود و ژئوپارک ها نقش موثری در افزایش آگاهی جوامع محلی دارند

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره