بهره مندی 17 کشور دنیا از تجربیات ژئوپارک جهانی قشم

دبیرکل برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو گفت: بهره مندی 17 کشور دنیا از تجربیات ژئوپارک جهانی قشم پروفسور مک کی ور، دبیرکل برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو گفت: امروز 17 کشور از سراسر جهان در جزیره قشم حضور دارند تا از تجارب ارزشمند ژئوپارک جهانی قشم در توسعه پایدار جوامع محلی و حفاظت از میراث زمین شناختی استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، پاتریک مک کی ور، در نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو گفت: در سه سال اخیر، جزیره قشم شاهد تحولات زیادی بوده و با تلاش های بسیار موفق شده به بخشی از خانواده ژئوپارک های جهانی تبدیل شود و یونسکو از انتخاب جزیره قشم به عنوان منبعی برای تبادل اطلاعات بسیار خرسند است.


دبیرکل برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو گفت:

بهره مندی 17 کشور دنیا از تجربیات ژئوپارک جهانی قشم

 

پروفسور مک کی ور، دبیرکل برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو گفت: امروز 17 کشور از سراسر جهان در جزیره قشم حضور دارند تا از تجارب ارزشمند ژئوپارک جهانی قشم در توسعه پایدار جوامع محلی و حفاظت از میراث زمین شناختی استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، پاتریک مک کی ور، در نخستین همایش بین المللی و کارگاه آموزشی- تخصصی توسعه ژئوپارک های جهانی یونسکو گفت: در سه سال اخیر، جزیره قشم  شاهد تحولات زیادی بوده و با تلاش های بسیار موفق شده به بخشی از خانواده ژئوپارک های جهانی تبدیل شود و یونسکو از انتخاب جزیره قشم به عنوان منبعی برای تبادل اطلاعات بسیار خرسند است.
وی با تاکید بر لزوم تبادل اطلاعات و ارتقای دانسته ها در بین اعضای شبکه جهانی ژئوپارک ها افزود: ژئوپارک قشم به عنوان بخشی از خانواده جهانی ژئوپارک ها، با در اختیار قرار دادن اطلاعات خود می تواند راهگشا و الگویی برای سایر مناطق مستعد باشد. پروفسور مک کی ور ادامه داد: با ثبت 13 ژئوپارک جدید در سال گذشته، هم اکنون 127 ژئوپارک در  30 کشور دنیا به ثبت رسیده است. دبیرکل برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو گفت: ایران میراث زمین شناسی فوق العاده ای دارد و قشم نه فقط در این کشور بلکه در دنیا می تواند یک الگو باشد.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره