باسعیدو

Code : G18

غربی ترین روستای جزیره، باسعیدو می باشد که دارای آثار تاریخی باقیمانده از دوران اقامت انگلیسیها در این بوضوح دیده می شود. مهمترین بندر صیادی جزیره در این روستا قرار دارد. ژئوسایت باسعیدو در میان کوههای آن منطقه بر اثر فرسایش بوجود آمده و چشم انداز کم نظیری از فرسایش در سازندهای زمین شناسی را نمایش می دهد.


Where باسعیدو geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره