ژئو لینک

Code : G17

ژئوسایت ژئولینک محدوده ای در حد فاصل ژئوسایت های دره شور و نمکدان در یال جنوبی تاقدیس سلخ است. این ژئوسایت نمایشگاهی از پدیده ها و عوارض ساختاری مرتبط با تاقدیس ها و فرسایش است. نزدیکی به ساحل جنوبی باعث افزایش تاثیر عملکرد عوامل فرسایش شده و موجب شکل گیری پدیده های جالب فرسایشی در این سایت شده است.


Where ژئو لینک geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره