Code : G08

این تنگه در کوهپایه شمالی گنبد نمکی و در منطقه دولاب قرار دارد. باران­ها و رگبارهای فصلی شبکه­ای از آبراهه ­ها و رودهای فصلی را در بستری از مارن و ماسه سنگ ایجاد نموده است که عمق بعضی از آنها به بیش از 20 متر می­رسد. این شبکه آبراهه بسیار پیچیده و تو در تو دارد به گونه­ای که افراد غیر آشنا به منطقه در آن گم می­شوند. بهترین زمان بازدید این منطقه تا چندین روز بعد از بارندگی است که حوضچه های متعدد کف این تنگه از آب لبریز می شوند

.


Where geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره