دانش آموزان بخش مرکزی قشم همیار ژئوپارک می شوند

با تمدید تفاهم نامه همکاری میان این ژئوپارک و اداره آموزش و پرورش بخش مرکزی قشم، دانش آموزان قشم همیار ژئوپارک می شوند.


مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: با تمدید تفاهم نامه همکاری میان این ژئوپارک و اداره آموزش و پرورش بخش مرکزی قشم، دانش آموزان قشم همیار ژئوپارک می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، علیرضا امری کاظمی اظهار کرد: با اجرای این تفاهم نامه، دانش آموزان دوره ابتدای و پایه های هفتم و دهم، با آگاهی یافتن از فایده های حضور گردشگران در ژئوپارک و پیامدهای مثبت آن، به ارزش سرمایه ای محل زندگی خود پی برده و با احساس مسئولیت بیشتری در زمینه حفاظت از میراث زمین شناسی، اقدام خواهند کرد.

به گفته وی، آشنایی با مفاهیم ژئوپارک و ژئوسایت های جزیره قشم، ارتقا سطح مهارت های اجتماعی دانش آموزان در راستای تعامل سازنده با گردشگران، آشنایی با زمینه‌های کارآفرینی برای جوامع محلی و ابداع طرح و ایده های برتر در حوزه ژئوپارک، از مهمترین اهداف امضای این تفاهم نامه است.

امری کاظمی اظهار داشت: تعامل پایدار و سازنده مدیریت ژئوپارک جهانی قشم و آموزش و پرورش بخش مرکزی موجب جهت گیری صحیح برنامه های علمی، ترویجی و آموزشی در حوزه ژئوپارک این منطقه می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعامل میان دانش‌آموزان و جوامع محلی از مهمترین برنامه های پیش بینی شده مدیریت ژئوپارک در راستای حفاظت از میراث زمین شناسی است.

ژئوپارک منطقه ای است شامل مجموعه ای از پدیده های زمین شناختی، آثار تاریخی، بوم شناسی، باستان شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی که با مدیریتی دقیق و دایمی حفظ و نگهداری شود. ژئوپارک باید قلمروی مشخص داشته باشد و در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش مؤثری ایفا نماید. قلمرو ژئوپارک قشم ۲ هزار و ۶۰ کیلومتر مربع شامل جزیره های قشم و هنگام و ۵۰۰ متر مرز حاشیه دریایی این جزایر و خلیج دیرستان است.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره