تغییر نرخ بلیط ژئوسایت های ژئوپارک

براساس مصوبه هیات مدیرره محترم سازمان منطقه آزاد قشم از تاریخ 16/10/1397 نرخ بلیط ژئوسایت دره ستاره ها و موزه ژئوپارک جهانی قشم به شرح زیر خواهد بود. بازدید کننده ایرانی: 50،000 ریال بازدید کننده خارجی: 200،000 ریال


براساس مصوبه هیات مدیرره محترم سازمان منطقه آزاد قشم از تاریخ 16/10/1397 نرخ بلیط ژئوسایت دره ستاره ها و موزه ژئوپارک جهانی قشم به شرح زیر خواهد بود.
بازدید کننده ایرانی: 50،000 ریال
بازدید کننده خارجی: 200،000 ریال

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره