درباره ی ما


ژئو پارک قشم به عنوان تنها ژئو پارک خاور میانه در شبکه ی جهانی ژئو پارک ها  (GGN) در نشست پاریس در 21 مارس 2006 به ثبت رسید. تا کنون 77 کشور در فهرست GGN به ثبت رسیده اند و به دلیل عضویت ژئو پارک قشم در GGN، ایران یکی از 77 کشور عضو این شبکه است. بدیهی است ژئو پارک قشم به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک رد خلیج فارس از اهیمت بالایی برخوردارست. از سوی دیگر ژئو پارک قشم به دلیل قرار گرفتن در منطقه میان ژئو پارک های آسیای شرقی و اروپایی از موقعیت مناسبی برخوردار است. ژئو پارک قشم از نظر تنوع زمین شناختی و تنوع سایت های موجود نیز در میان ژئو پارک ها حائز اهمیت است. البته این تنوع به پدیده های زمین شناختی محدود نمی شود. این تنوع در جنبه های اکولوژی، باستان شناسی، محیط زیست و حیات وحش جزیره و غیره نیز به چشم می خورد

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره