دیواره قاضی

Code : G12

این ژئوسایت وسیع در غرب جزیره واقع شده و شامل عوارض گوناگونی است که مهمترین آنها پادگانه های دریایی قدیمی و اشکال فرسایشی متنوع از جمله اشکال ستونی و قارچ مانند است. از محل این ژئوسایت می توان چشم انداز خوب و کاملی از ژئوسایت بصیرا را مشاهده نمود. شکل گیری ستون ها، تنوره ها و تخت دیوها که از دیگر ریختارهای اراضی بدبوم می باشد. این اشکال بسیار شبیه سایت دره تندیس ها می باشد با این تفاوت که حجم قطعات ریزشی بسیار کمتر است.

شکل گیری لایه بندی مورب بزرگ مقیاس که مربوط به دون های بادی تپه های ماسه ای دریایی و یا ساحلی بوده است، یکی دیگر از پدیده های جالب این سایت است. اشکال دیواره مانند این سایت حاصل تناوب قرارگیری لایه های ضخیم آهکی سخت فرسا و لایه های توده ای و نرم فرسای مارنی است به طوری که با فرسایش لایه های مارنی لایه های آهکی برآمدگی یافته و یا ریزش می کنند. به همین ترتیب بین دیواره ها فاصله ایجاد شده و به تدریج از یکدیگر تفکیک می شوند و در واقع یک سیر قهقرایی را طی می کنند. از دیگر اشکال ژئومورفولوژیک موجود در این سایت شیارها و خندق هایی هستند که در اثر فرسایش ناشی از جریان یافتن آب های حاصل از بارندگی ها، به صورت الگوی زهکشی حوضه نمایان شده اند. این گونه فرسایش معمولا در زمین های نرم با پوشش گیاهی کم و بارندگی های شدید ولی کوتاه ایجاد می شود و یکی از نشانه های فرسایش خاک است.

ژئوسایت دیواره قاضی محل مناسبی برای کارهای آموزشی و فعالیت های پژوهشی در زمینه های زمین شناسی عمومی و رسوب شناسی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. این سایت در مقابل سایت بصیرا قرار دارد.


Where دیواره قاضی geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره