شبکه ژئوپارک های آسیا - اقیانوسیه

شبکه ژئوپارک های آسیا _ اقیانوسیه در سال 2007 با حمایت یونسکو پدید آمد. در حال حاضر 55 ژئوپارک از 7 کشور در این شبکه عضو هستند.
ژئوپارک جهانی قشم در سا ل2017 به این شبکه ملحق شد.

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره