کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو

کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو در تاریخ اول تا سوم اسفندماه 1397 در سالن مرکز رشد برگزار خواهد شد.


کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو در تاریخ اول تا سوم اسفندماه 1397 در سالن مرکز رشد برگزار خواهد شد

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره