عنوان Holder Category
توم فاطمه خانگاه Handicraft Shops
فروشگاه سوغات و صنایع دستی سازمان محلی بانوان پیشگام چاهوشرقی عایشه ملوان خواه Handicraft Shops
فروشگاه صنایع دستی/ اقامتگاه محلی فتحیه رضوانی Handicraft Shops
مروارید پیلم جمیله محمد زاده Handicraft Shops
سازمان محلی معراج بانوان درکو فرشته مطر NGO's
شجاع عود شجاع الدین اشعری Handicraft Shops
اشعری عود محمد رفیع اشعری Handicraft Shops
اقامتگاه محلی اسد اسدالله دریایی نژاد Hotels & Guest Houses
اقامتگاه مدالی حسین هدری سلغی Hotels & Guest Houses
اقامتگاه لَرد سوزا عامر زینلی Hotels & Guest Houses
اقامتگاه محلی ناخدا امینی اسماعیل امینی Hotels & Guest Houses
اقامتگاه ستاره برکه خلف جمیله محمدزاده Hotels & Guest Houses
نگهبان ها و پارکبان های ژئو پارک فاضل کلاهی،عیسی مرادی Experts
نگهبان ها و پارکبان های ژئو پارک (چاهکوه) محمد رحیمی،عبدالرئوف نگهبان Experts
نگهبان ها و پارکبان های ژئو پارک (دره تندیس ها) محمد ایرانی Experts
نگهبان ها و پارکبان های ژئو پارک (بصیرا) سلیمان کندی گوری Experts
مرکز بازدیدکنندگان و اطلاعات رسانی (دره ستاره ها) عایشه سفاری،خدیجه کامکاریان Experts
اسکله ی ذاکری نظام الدین پیراسته فرد Experts
بخش اطلاع رسانی حرا – سهیلی حسین حاجی پور Experts
بخش اطلاع رسانی حرا طبل اسماعیل امینی Experts
دانش آموزان صهیب کوفه قشمی Students
دانش آموزان روزان امازاده Students
شرکت افق عمارت فیصل قویدل Firms & Companies
اندیشه خلیج فارس آمنه برمه Institutions
الماس آقای حسن چابک Firms & Companies
دانش آموزان بهاره امینی Students
دانش آموزان مریم امینی Students
دبیرستان ملاصدرا طبل آقای درخشان Institutions
راهنمای گردشگری ابراهیم خانگاه Tour Guides
نگهبان ژئوپارک عرفان مظفری، داوود کامکاریان Experts
عکاس بی بی بشرا داخته Artists
رسانه هزاره قشم احمد نحوی Firms & Companies
مشق_آفرینش آقای شیرخوانی Institutions
دلفین_سیر طیب اسلامی Tour Guides
دانش آموز همیار و دوستدار ژئوپارک ستیا صالح وند Students
عکاس امین ابراهیمی درکویی Artists
اقامتگاه محلی بادگیران آمنه خانگاه Hotels & Guest Houses
اقامتگاه محلی خانه دوست مصطفی نوفرستی Hotels & Guest Houses
اقامتگاه دُرشه وحید امینی Hotels & Guest Houses
سفره خانه و مجموعه سنتی بادیل شفیقه صالحی کووئی Hotels & Guest Houses
موسسه کار آفرینان شایسته فردا (کآشف) زینب اسلامی Institutions
قشم جزیره ای برای کودکان فرحناز نژاد غفوری NGO's
هتل فولتن مینا فاطمی صدر Hotels & Guest Houses
سوپر مارکت ساحل عبدالباسط پوزیده Firms & Companies
اقامتگاه بومگردی گفاره سعید سلامی Hotels & Guest Houses

۱ of ۱

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره