بام قشم

Code : G03

دشتی زیبا که از فراز آن چشم اندازی فوق العاده بر ساحل شمالی و جنوبی جزیره وجود دارد. فلاتی پهناور با ارتفاع بیش از 120 متر که در بخش مرکزی جزیره قشم واقع شده است. در دیواره آن لایه های متناوب مارن و ماسه سنگ (که بیانگر پیشروی و پسروی دریا در دوره های مختلف زمین شناسی می باشد) دیده می شود. بام قشم بیش از اینکه یک جاذبه زمین شناسی باشد، یک جاذبه چشم اندازی (زیباشناختی) به شمار می رود. از بالای بام قشم می توان جنگل حرا، دره تندیس ها و خلیج فارس را از شمال و جنوب جزیره قشم مشاهده کرد که چشم اندازی بسیار زیبا و بی نظیر را داراست


Where بام قشم geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره