کورکوراکوه

Code : G02

این ژئوسایت در شرق روستای گیاهدان قرار داشته و تاقدیس هلر از این دره می گذرد. با توجه به زیبایی منطقه به عنوان یکی دیگر از سایت های اصلی ژئوپارک معرفی شده است. ساختار عمومی منطقه تپه ماهورهایی است که بیشتر از جنس مارن بوده و  به دلیل فرسایش توسط آب های جاری، لایه آهکی سختی که بر روی مارن قرار داشته فرسایش یافته و دره ها و تنگه هایی در لایه مارنی ایجاد شده است که به بدبوم معروف هستند.


Where کورکوراکوه geosite is located ?

ژئوپارک قشم - کلیه حقوق محفوظ است | طراحی و اجرا رسانه هزاره